ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์

ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้และการเปิดหน้าเว็บต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่าน ในฐานะผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ “ผู้ใช้เว็บไซต์” ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ทุกประการ หากท่านไม่ยอมรับหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ขอท่านโปรดยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

เงื่อนไขการให้บริการ

  • เวลาให้บริการสำหรับบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ คือ ทุกวันจันทร์ และพฤหัสบดี เวลา 14:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ภาชนะ และการตกแต่งที่ปรากฏในเว็บไซต์ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
  • บริการจัดส่งสินค้าครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย แต่ไม่ครอบคลุมการจัดส่งต่างประเทศ
  • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการจัดส่ง
  • ไม่มียอดขั้นต่ำในการสั่งซื้อ โดยค่าบริการจัดส่ง 60 บาททุกรายการ
  • ราคา รายการสินค้า และโปรโมชั่นต่างๆ ที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ เป็นข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของ Destinare Thailand เท่านั้น อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเมื่อซื้อสินค้าจากหน้าร้าน
  • การแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ได้เป็นการยืนยันว่ามีสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ ครบทุกรายการ การรองรับจำนวนของรายการสินค้าที่สั่งขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าหน้าร้าน ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นบางรายการอาจมีจำหน่ายเฉพาะภายในช่วงเวลาที่กำหนด หรือจนกว่าของจะหมด
  • ลูกค้าสามารถสอบถามราคาสินค้าได้จาก Customer Support โทร 02-126-7884-5
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายการสินค้า ราคา รายการส่งเสริมการขาย พื้นที่และเวลาในการจัดส่ง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท แอคชัวลิไอแคน จำกัด (“แอคชัวลิไอแคน”) และนิติบุคคลอื่นในเครือแอคชัวลิไอแคน เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลและจัดการเว็บไซต์นี้โดยผู้ใช้เว็บไซต์รับทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) ซึ่งครอบคลุมถึงข้อความ บทความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้รับการออกแบบและเป็นสิทธิของแอคชัวลิไอแคน ที่ได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามผู้ใช้เว็บไซต์ยอมรับและรับรู้ว่ามีสิทธิเพียงเข้าชม ดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าว เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานมิใช่ทางการค้า โดยผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่ทำสำเนา ดัดแปลง หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากแอคชัวลิไอแคน