เงื่อนไขการคืนสินค้า/การคืนเงิน

  1. ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสินค้าเมื่อสินค้าถูกจัดส่งถึงลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ขาดตกบกพร่อง และ/หรือ ความเสียหายอย่างใดๆ หากผลิตภัณฑ์ใดๆ ถูกพบว่าหมดอายุ, ขาดหาย, ไม่ถูกต้อง หรือเสียหายภายในผลิตภัณฑ์นั้น ภายหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว ท่านจะต้องทำการแจ้งเราผ่านช่องทางที่ติดต่อมาสำหรับสั่งซื้อ หรือ โทรแจ้งเราที่เบอร์ 02-126-7884-5 ภายใน 14 วันถัดไปนับจากวันที่ส่งมอบ มิฉะนั้น เรามีดุลพินิจในการปฏิเสธคำร้องขอและการใช้สิทธิเรียกร้องของท่านที่ส่งมา ภายหลัง 14 วันนับจากวันที่ส่งมอบ คำร้องทั้งหมดในการขอคืนจะ ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป และเป็นไปตามการอนุมัติของบริษัท
  2. การคืนผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินการจัดการได้โดยมีเหตุดังนี้ ผลิตภัณฑ์หมดอายุ / ไม่ถูกต้อง / เสียหายภายในบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์นั้นเมื่อมีการส่งมอบ
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธผลิตภัณฑ์ที่เปิดแล้วหรือใช้งานแล้ว เราไม่มีความรับผิดต่อท่านต่อความสูญเสีย, ความรับผิด, ต้นทุน, ค่าเสียหาย, ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลนั้น
  4. สินค้าต้องถูกส่งคืนในมูลค่าราคาตามการยืนยันคำสั่งซื้อ
  5. ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไม่อาจคืนได้
  6. หากลูกค้ามีความกังวลเรื่องอาการแพ้ทางบริษัทแนะนำให้ลูกค้าปรึกษาเรื่องสภาพผิวโดยละเอียดกับทางบริษัทก่อน หรือหากไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านลูกค้าสามารถส่งภาพผิวหน้าปัจจุบันมาให้ทางทีมงานวิเคราะห์ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวมากที่สุด
  7. หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วมีอาการแพ้ ท่านจะต้องทำการแจ้งเราผ่านช่องทางที่ติดต่อมาสำหรับสั่งซื้อ หรือ โทรแจ้งเราที่เบอร์ 02-126-7884-5 ภายใน 7 วัน โดยส่งรายละเอียด พร้อมเอกสารใบรับรองจากแพทย์ผิวหนังที่ระบุในเอกสารชัดเจนว่า ลูกค้ามีอาการแพ้ผลิตภัณฑ์ของทางร้าน โดยคำร้องทั้งหมดในการขอคืนจะ ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป และเป็นไปตามการอนุมัติของบริษัท