Destinare Thailand | Better Being Better World
  • 02-1267884-5

ศาสตร์การปรนนิบัตผิวแบบองค์รวม ที่มุ่งเน้นการดูแลผิวจากภายในและฟื้นคืนความสดใสสุขภาพดีให้กับผิวอย่างยั่งยืน ด้วยการผสานศาสตร์ธรรมชาติและพรีเมียมเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อผิวที่สมบูรณ์แบบในทุกช่วงเวลาของชีวิต เราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่เหมาะกับผิวคนเอเชีย ทุกเพศ ทุกวัย จาก 2 แบรนด์เอ็กซ์คลูซีฟซาลอน ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งมอบการดูแลผิวในแบบของเดสทินาเระที่บ้านให้กับคุณ

Salon De Noble

Bring out beauty

ผลิตภัณฑ์ภายใต้คอนเซ็ปต์การดึงความงามด้วยศาสตร์ธรรมชาติ โดยการเอาศาสตร์ชีววิทยาและฟิสิกส์มาใช้ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิว ซึ่งผ่านการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันและใส่ใจ ช่วยดูแลและตรงเข้าฟื้นบารุงผิวอย่างตรงจุด ด้วยกุญแจสาคัญคือ ส่วนผสมธรรมชาติสุดพรีเมียมจากแหล่งที่มาที่ดีที่สุด มีคุณสมบัติอันเยี่ยมยอดในการบารุงผิวลึกถึงการเกิดเซลล์ ส่งผลให้ผิวแข็งแรง เป็นเกราะป้องกันตามธรรมชาติที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

Dr. Purelab

The Art of Skin Health Restoration and Rejuvenation

ผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้พื้นฐาน “ทฤษฎีสร้างผิวใหม่” เป็นศาสตร์ขั้นสูงที่คิดค้นขึ้นเพื่อฟื้นฟูวงจรการเกิดใหม่ของผิวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการใช้พรีเมียมเทคโนโลยีที่ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของผิวอย่างชัดเจน กระตุ้นการทางานของกระบวนการเมตาบอลิซึมในเซลล์ผิว พร้อมเผยผิวสวยสุขภาพดี ดูอ่อนกว่าวัยจากภายใน