Destinare Thailand | Better Being Better World
  • 02-1267884-5
facial treatment banner

REBALANCE 70 MINS

ทรีทเม้นท์เพื่อช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้น ชุ่มชื้นขึ้น เน้นการบำรุงผิวชั้นล่างให้เกิดความชุ่มชื้น
Price : 4,500 THB

ทรีทเม้นท์เพื่อช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้น ชุ่มชื้นขึ้น เน้นการบำรุงผิวชั้นล่างให้เกิดความชุ่มชื้น และทำให้เซลล์ที่เกิดใหม่สมบูรณ์ขึ้น และช่วยทำให้เกราะป้องกันผิวชั้นบนแข็งแรง

ขั้นตอน

เหมาะกับใคร

  • คนที่ผิวแพ้ง่าย แดงง่าย อ่อนแอ
  • คนที่ผิวเกราะป้องกันผิวอ่อนแอ
  • คนที่ผิวขาดความชุ่มชื้น
  • คนที่มีอาการผด ผื่น

Highlight ingredients

Expected result

  • หลังจากทำครั้งแรก : ปรับสภาพผิว เตรียมผิวเพื่อให้ผิวแข็งแรง
  • หลังจากทำครั้งที่สอง : ผิวจะชุ่มชื่น กระจ่างใสขึ้น รู้สึกได้ว่าผิวแข็งแรงขึ้น ไม่แดงง่าย
  • หลังจากทำครั้งที่สาม - ครั้งที่สี่ : ผิวแข็งแรงขึ้นอย่างชัดเจน ผดผื่นหายไปทั้งหมด ผิวใสจากภายใน

ระยะเวลาการรักษา

  • ทุกสัปดาห์ทำอย่างต่อเนื่องประมาณ 2-3 ครั้งผิวจะเริ่มดีขึ้น (แนะนำให้ทำประมาณ 4 ครั้งขึ้นไป)