Destinare Thailand | Better Being Better World
  • 02-1267884-5
body treatment banner

BACK STRESS RELEASE MASSAGE 75 MINS

ทรีทเมนท์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดและเมื่อยล้าสะสมบริเวณช่วงบ่า คอและไหล่
Price : 2,700 THB

ทรีทเมนท์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดและเมื่อยล้าสะสมบริเวณช่วงบ่า คอและไหล่ ด้วยการนวดน้ำมันเน้นเฉพาะจุดที่จะช่วยปลดปล่อยความตึงเครียดสะสมให้ผ่อนคลายและบรรเทาลง

ขั้นตอน

เหมาะกับใคร

  • ผู้มีอาการ office syndrome
  • ผู้มีอาการปวดตึงช่วง บ่า คอ ไหล่

Highlight ingredients

Expected result

  • หลังจากทำครั้งแรก : อาการปวดตึงช่วง บ่า คอ ไหล่บรรเทาลง ผลลัพธ์อยู่ได้นานประมาณ 1 สัปดาห์
  • หลังจากทำครั้งที่สอง : อาการปวดตึงช่วง บ่า คอ ไหล่บรรเทาลง ผลลัพธ์อยู่ได้นานประมาณ 1 สัปดาห์
  • หลังจากทำครั้งที่สี่ : อาการปวดตึงช่วง บ่า คอ ไหล่บรรเทาลงมาก แทบไม่กลับมาอีก ผลลัพธ์อยู่ได้นานประมาณ 1 เดือนหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของแต่ละท่านด้วย

ระยะเวลาการรักษา

  • ทุกสัปดาห์ ทำอย่างต่อเนื่องประมาณ 3-4 ครั้งเพื่อบรรเทาอาการปวดตัว และให้น้ำเหลืองบริเวณดังกล่าวสามารถไหลเวียนได้ดีขึ้น